Deneme Veritabanları

Aşağıda belirtilen veritabanları Üniversitemiz için deneme erişimlerine açılmıştır.

Education Source

CINAHL Complete

Sociology Source Ultimate

Kanunum

Encyclopedia of Life Sciences (eLS)

 

Deneme Erişimi açılan tüm veritabanlarına bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başa Dön