• Düşünce özgürlüğüne saygı

 

  • Akademik özgürlüğü savunmak

 

  • Eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleme

 

  • Üstün hizmet anlayışı

 

  • Kullanıcı gereksinmelerini ön plana almak

 

  • Etkileşimli iletişim içinde gelişim ve planlama

 

  • Farklı fikirlere önem vermek

 

  • Personelin sürekli gelişimini sağlamak

 

  • Bilgi ve Bilgi kaynağını doğru ve zamanında sağlamak

 

  • Telif haklarına saygı

 

  • Temiz, güvenli ve uygun hizmet ortamı sağlama

Başa Dön