Kütüphane Komisyonu

 

T.C.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE KOMİSYONU

 

 Prof. Dr. İrfan KARADEDE Başkan  Rektör Yardımcısı
 Prof. Dr. Semih ENGİN Üye  Su Ürünleri Fakültesi
 Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA Üye  Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM Üye  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
 Doç. Dr. Mustafa ÖZMEN Üye  Tıp Fakültesi
 Doç.Dr. Cüneyt Kemal BUHARALIOĞLU Üye  Eczacılık Fakültesi
 Yrd. Doç. Dr. Ender AKAN Üye  Diş Hekimliği Fakültesi
 Yrd. Doç. Dr. Celal GÜNGÖR Üye  Orman Fakültesi
 Yrd. Doç. Dr. Buğra KALKAN Üye  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOKİŞLER Üye  Turizm Fakültesi
 Yrd. Doç. Dr. Hakkı KARAŞAHİN Üye  İslami İlimler Fakültesi
 Öğr. Gör. Özge GÜRBÜZ ATLAR Üye  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 Öğr. Gör. Perihan ÇETİN Üye  Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
 Okutman Selda DEMİR Üye  Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 


Başa Dön