ÖDÜNÇ ALMA

 

Ödünç işlemlerinde, üniversite kimlik kartının görevliye gösterilmesi zorunludur. Başkasına ait üniversite kimlik kartı ile ödünç işlemi yapılamaz.

Kütüphane kullanıcıları aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ödünç yayın alabilirler.

 

1- Üniversite kütüphanelerinde bulunan yayınlardan;

 

Öğretim elemanları      :   21 gün süreyle 5 kitap
 
İdari personel                :   21 gün süreyle 2 kitap
 
Lisansüstü öğrenciler  :  14 gün süreyle 5 kitap
 
Lisans öğrencileri         :  14 gün süreyle 2 kitap
 
 

 2- Akademik personel tarafından ders kitabı olarak seçilen yayınlar için, İlgili Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı vb. birimlerden imzalı bir talep yazısı getirilmesi gerekmektedir.

 

 3- Ödünç alma süreleri ve kitap sayısı  Rektörlük makamının onayı ile belirlenir, Daire Başkanlığı internet sitesinde duyurulur.

 

 

SÜRE UZATMA

 

1- Üyeler ödünç aldıkları yayınların süresini 2 kez uzatma hakkına sahiptir.

 

2- Uzatma işlemi şahsen başvurarak veya internet üzerinden kullanıcı tarafından yapılabilir. İade tarihinden sonraki günlerde uzatma işlemi yapılamaz.

 

3- Başkası tarafından ayırtılan bir yayının kullanım süresi uzatılamaz, ancak olağanüstü bir gereklilik olduğunda iki kullanıcı ile bağlantı kurularak istekleri doğrultusunda bir düzenleme yapılabilir.

 

4- Süre uzatma işlemlerinizi CEP KÜTÜPHANEM'i kullanarak da yapabilirsiniz.

 

 


Başa Dön