E-Kitaplar

    Dünyadaki en geniş kapsamlı multidisipliner, akademik  elektronik 139.000 'in üzerinde tam metin e-kitap içeren veritabanı aboneliği gerçekleştirilirek hizmete sunulmuştur.

    Antropoloji, güzel sanatlar, tıp, fizik, sosyal bilimler,eğitim, hukuk, mühendislik, bilgisayar teknolojileri, ekonomi, işletme alanlarında tam metin 165.000 kitap içerir.

     İşletme - yönetim bilimleri alaninda yayinlanan business books online kitaplarini kapsayan 33.000' in üzerinde e-kitabın bulunduğu veri tabanıdır.

HİPER KİTAP

    Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 13.000' in üzerinde kitap bulunmaktadır.

       Bilgisayar Mühendisliği ağırlıklı Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 4000 adet e-kitap içerir.

MÜHENDİSLİK

      Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 2000 adet e-kitap içerir.

TIP

      Tıp bilimleri içeren yaklaşık 1600 adet e-kitap içerir.

    İŞLETME VE YÖNETİM

 

     İşletme ve Yönetim Bilimlerini içeren yaklaşık 450 adet e-kitap içerir.

KNOVEL

     Mühendislik Bilimleri elektronik kitap platformu içerir.
       69 adet Elsevier kitap serisine erişim sağlanabilecektir. 

     Taşımacılık ve ulaştırma alanında e-kitap.

     Tourism & Hospitality alanında e-kitap.

     Sociology alanında e-kitap

     Education alanında e-kitap

     İslami ilimler içeren e-kitaplar.
     277 adet e-kitap içerir.

 

 
 

     

 

 

 

 


Başa Dön