UYARI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane Hizmeti olarak sunulmakta olan satın alınmış veritabanları, yayıncılarla yapılan Lisans Anlaşmalarına uygun olarak ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kullanıma sunulmuştur.

-  Elektronik kaynaklar ticari amaçla kullanılamaz.

-  Otomatik dosya indirme programları ile sistematik toplu indirme yapılamaz.

-  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmayan kişilerle veritabanı içerikleri ve uzaktan erişim şifreleri paylaşılamaz.

Bu tür ihlâller Telif Haklarına aykırıdır ve sonucunda tüm üniversitenin ilgili kaynağa erişiminin kesilmesine neden olmaktadır.

 

Kullanım şartlarının ihlâl edilmesi kullanıcıya yasal sorumluluklar yüklemektedir.

Academic Search Complete 

Tüm Disiplinler       

Kılavuz

Almanhal

 

Al Manhal, Orta Doğu kaynaklı eserleri bir araya getirerek Arapça detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk  ve tek veritabanıdır. Orta Doğu’nun önde gelen güvenilir yayıncıları tarafından telif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyondur.

American Society of Civil Engineers

(ASCE)

Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadır. 30 yıllık online arşivin tamamı, 2015 ASCE Online Research Library aboneliği kapsamındadır.1983 yılından günümüze kadar yayınlanan 36 adet ASCE dergisinde yer alan 54,000 üzerinde makale, 2000 yılından günümüze kadar olan 446 tutanak, 35,000 in üzerinde teknik makale içerir.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index

Yaşam Bilimleri ve İktisadi İdari Bilimler

Kılavuz

ASTM Standards and Engineering Digital Library

Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb.

Business Source Complete

İktisadi ve İdari Bilimler

Kılavuz

CAB Abstracts

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularını içerir. 736 dergiye erişim sağlamaktadır.

Kılavuz

Cambridge Journals Online 

Cambridge Journals Online Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, Cambridge University Press tarafından yayınlanan yaklaşık 341 tam metin yayın içeren online dergi koleksiyonudur. Konular: Fen bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonomi, Siyaset, Tıp, Eczacılık

Dentistry & Oral Sciences Source

Diş hekimliği disiplinindeki araştırmalar için hazırlanmış dünyanın tek tam metin veri tabanıdır. 258 tam metin akademik dergi mevcuttur; bunlardan 240 tanesi hakemli dergilerdir.

Kılavuz

DynaMed 

Tıp

Kılavuz

Early Western Korans 

Bu koleksiyon 8 dilde Kur-an ve Kur-an tercümelerini içermektedir. Koleksiyon Avrupa’da 1850’den önce basılmış tüm sayıları ve 1860’lardan itibaren Arapça’dan direkt çevrilmiş tüm tercümeleri içermektedir

Yayın sayısı: 62
Kullanılan diller: Arapça, Latin, Almanca, Fransızca, Flemenkçe, İbranice

Elsevier

 

28 adet Elsevier kitap serisine erişim sağlanabilecektir. 

EBSCO

e-Book Academic Collection

Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

Kılavuz

 

Emerald e-books

 44 adet Emerald kitap serisine erişim sağlanabilecektir.
     Emerald Premier       e-Journal

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi'nin bütün edergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonu; mevcut 306 adet   e-derginin 13 konu başlığına göre listesi; dergi adı, dergi adı kısaltması, URL adresleri ve tam metin başlangıç yıllarını gösterecek şekilde kılavuz dosyasında sunulmaktadır

Kılavuz

EndNote

Endnote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) Saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veritabanı uygulamasıdır.

EndNote yüklemek için sol taraftaki EndNote yazısına veya resmine tıklayınız. Açılan ownCloud sayfasında kullanıcı adı olarak  @ikc.edu.tr uzantılı e-mail adresinizi ve parolasını kullanmanız gerekmektedir. Açılan sayfada EndNote programını yükeleyebileceğiniz linkler yer almaktadır.

Kılavuz

Hiperkitap (E-KİTAP) 

Hiperkitap; bilim insanlarının, öğrencilerin ve meraklılarının doğru akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri bir elektronik kütüphanedir. Tam metin e-kitap veritabanında, bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 13.000' in üzerinde kitap bulunmaktadır.

Kılavuz

Hukuk Türk

Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa M. Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, Hukuk Bibliyografyası, Resmi Gazete, Kanun Tasarıları hakkında, online Mevzuat ve İçtihat bilgi bankası özelliği taşıyan bir veritabanıdır.

IEEE

Veritabanında mühendislik ve ileri teknolojiler alanlarında, 413 dergi, 1220 konferans serisi, 3341 standart bulunmaktadır. 

Kılavuz

IGI Global

Bilgisayar bilimleri, bilişim teknolojileri, eğitim, ekonomi, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve tıp alanlarında 166 dergi, 145 e-kitap ve 16800 makaleye tam metin erişim sağlar.

Kılavuz

Index Islamicus Online-Brill

Sosyal bilimler, tarih, dinler, felsefe, beşeri bilimler gibi disiplinlerarası konuları kapsayan ansiklopedidir

 

iThenticate

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9 Temmuz 2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi amacıyla, Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti amacıyla, doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

TÜBİTAK EKUAL kapsamında 2011 yılından bu yana aboneliği devam eden iThenticate veri tabanıyla ilgili müzakere sonuçlandırılarak 01 Ocak 2017-31 Aralık 2019 dönemi için lisans anlaşması imzalanmıştır.

Bu yıl yaşanan tecrübelerden de yola çıkarak, kurum hesaplarınızın ya da kullanıcılarınıza ait hesapların bloke edilmemesi için bir kez daha önemle belirtmek istiyorum. İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. Kullanım kısıtlamaları konusunda yetkili kullanıcılarınızı uygun platformlar/yollar aracılığıyla uyarmanızı ve konuyla ilgili gerekli önlemleri almanızı rica ederiz.

Şu anda erişim sıkıntısı bulunan kurumların hesaplarının yeniden açılması için firma tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye bilim camiasına hayırlı olmasını dileriz.

Kılavuz         TUBİTAK Lisans Antlaşması

Jaypeedigital 

Sağlık bilimleri alanında tıp, diş hekimliği ve hemşirelik ile ilgili 2623 e-book ve 42 ejournal ile birlikte 3000'in üzerinde videoya erişim imkanı sağlamaktadır.

JSTOR

Arts & Sciences I

Arts & Sciences II

Arts &Sciences IV

Arts & Sciences VI

Arts & Sciences VII 

BUS III, BUS IV 

Life Sciences Collection 

Mathematics & Statistics

Afrika-Asya-Amerika çalışmaları, sanat, mimarlık, botanik, işletme, ekonomi, eğitim, folklor, coğrafya, tarih, müzik, psikoloji gibi sosyal bilimler alanında, tam metin 1532 dergi koleksiyonuna erişim sağlar.

Kazancı

  Tüm T.C. Kanunları,  Kanun Hükmünde Kararnameler, T.C. Tüzükleri, Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkmış Yönetmelikler, Hukuk Eserleri Bilgi Bankası ve birçok mevzuat içerir

 

Knovel

  Mühendislik Bilimleri elektronik kitap platformu içerir.

 

MedLink 

Nöroloji alanında bütün kesimleri kapsayan ve sürekli güncellenen 1200 profesyonelin klinik yorumunu içeren makaleler, Nörolojik bozuklukların video-klipleri de dahil olmak üzere yaklaşık 3000 görsel materyal, Nörologlar için dünyanın en büyük açıklamalı dizinini tarama, Nöroloji ve Nörobilim literatüründe yayınlanan kaynaklardan haberdar olma, 

Kullanım: MedLink.com sayfasına bağlandığınızda sayfa sağ üst köşesinde bulunan Site License Access  butonunu tıklayınız.

        Mendeley

Mendeley, bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara sunan bir araçtır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak bilgisayar, telefon ve tabletlerde eşzamanlı kullanım olanağı sunan Mendeley, aynı zamanda güçlü bir PDF yönetim aracıdır. IKCU kurumsal kullanımı için Mendeley Institutional Edition sayfasına katılım sağlanabilir, 2 GB yerine 5 GB kişisel saklama alanından yararlanma imkanı sunar.

IKCU Kurumsal Sayfası 

Kullanım Kılavuzu 

Ovid LWW Total Access

Tıp alanında 450 dergiye erişim sağlar. 

Kılavuz

Oxford Journals Online

 

Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri konularını ele alan makalelere tam metin erişim sağlamaktadır.

ProQuest ABI Information 

İşletme, Muhasebe, Uluslararası Ekonomi, Çevre, Hukuk ve Vergilendirme, Enformasyon Bilimleri, Pazarlama

 

ProQuest- Academic Reseach Library (ARL) 

ProQuest Research Library İşletme ve siyasi bilimlerden edebiyat ve psikolojiye kadar çeşitli popüler akademik konulara tek bir yerden erişim sağlar. 1971'den bu yana yaklaşık 5.000 yayın içermektedir - 3.500'ün üzerinde tam metin. Son derece saygın ve çeşitli bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler ve gazeteleri içermektedir. Bu genel referans hacmi ve kapsamı bu veritabanını ProQuest'in sunduğu en geniş, en kapsamlı genel referans veri tabanlarından biri yapmaktadır. En önemli 150 çekirdek akademik konu referans alanını kapsayacak ve bunları yoğun şekilde ele alacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle farklı akademik dallar için değerli bir veri tabanı olmakla kalmaz, her düzeyden okuyucu ve araştırmacı tarafından erişilebilir.

ProQuest Dissertations & Theses Global

1861'den bugüne dünyanın her tarafında yazılmış tezleri içeren ve 1997'den beri yayınlanan tezlerin ve bitirme ödevlerinin çoğunun tam metnini sunan dünyanın en kapsamlı koleksiyondur. 

Kılavuz

ProQuest Central

 Çok Disiplinli 39 Adet geniş kaynaklı veritabanı içerir.

Veritabanlarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

39 adet veritabanının erişim kısayolları için tıklayınız.

Konuya göre sınıflandırılmış veritabanı tablosu

ProQuest Central Bilgi Kitapçığı

ProQuest E- book Central Antropoloji, güzel sanatlar, tıp, fizik, sosyal bilimler,eğitim, hukuk, mühendislik, bilgisayar teknolojileri, ekonomi, işletme alanlarında tam metin 165.000 kitap içerir.
Qur’anic Studies Online 

Brill yayınevi tarafından sunulan Qur’anic Studies Online icerisinde 3 kaynaga erisim verilmektedir.

Encyclopaedia of the Qurʾān :Kuran terimleri, görüşler, kişilikler, yer adları, kültürel tarih ve Kuran çalışmaları ile ilgili en önemli konularda yazılmış kutsal kitap yorumlarını içeren ansiklopedik sözlüktür. 5 cilt içerisinde 1,000’e yakın kayda erişim imkanı vermektedir.

Dictionary of Qur'anic Usage: Kur’an kullanımında tam aranabilir Arapça  - İngilizce sözlük, uzun süreli Kur’an çalışmalarında bulunmuş akademisyenlerin yorumlarıyla birlikte şimdi online olarak erişime sunulmaktadır.

The Qurʾān Concordance: Kullanıcıların Kur’an metin bölümlerini hatta küçük parçalarını tanımlamalarına yardımcı olan bir kaynaktır.

Safari Tech Books Online

İşletme - yönetim bilimleri alaninda yayinlanan business books online kitaplarini kapsayan 33.000' in üzerinde e-kitabın bulunduğu veri tabanıdır.

 

Sage Premier

İşletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji ve tıp gibi konularda 692 (16'sı açık erişimli olmak üzere) dergiye 1999 dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

ScienceDirect

ScienceDirect veritabanı disiplinler arası konularda 2242 dergiye erişim sağlar.

Kılavuz

Scopus

Scopus, hakemli literatür ve kaliteli Web kaynaklarına ilişkin erişim sağlayan öz (abstract) ve atıf veritabanıdır. Araştırma izleme, analiz etme ve görselleştirme için akıllı araçlara sahiptir ve araştırmacıların iş akışına kolayca entegre olur. Scopus ayrıca Araştırma Performans Ölçüm (RPM) araçları da sunar, bunlar yazarları, araştırma eğilimlerini ve dergileri değerlendirmeye yardımcı olur.

Kılavuz

Springer-Link (Journals)

 

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarini içeren toplam 2073 dergi ve 483 açık erişim dergiden olusmaktadir.

  

Springer

(Bilgisayar Mühendisliği e-kitaplar)

 Bilgisayar Mühendisliği ağırlıklı Mühendislik bilimleri içeren 2994 adet e-book içerir.

Springer

(Mühendislik e-kitaplar)

  Mühendislik bilimleri içeren yaklaşık 1000 adet e-book içerir.

Springer

(Tıp e-kitaplar)

 Tıp bilimleri içeren yaklaşık 800 adet e-book içerir.
Taylor and Francis

Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin veri tabanıdır. 1804 dergiye erişim sağlar.

 

Turnitin

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Kılavuz

UpToDate

Tıp alanında 20 uzmanlık dalında 8.500'den fazla konu içeriğine sahip olan tıp veritabanıdır.

 

Web of Science

Bu akıllı araştırma platformu, dünyanın önde gelen atıf veri tabanlarına erişim sağlar. 

Kılavuz

Wiley Online Library - Blackwell

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji alanlarındaki yayınlara tam metin erişim sağlamaktadır.

 

   
   
AÇIK ERİŞİM
arXiv.org

Matematik, fizik, bilgisayar bilimleri, nicel biyoloji, istatistik nicel finans alanlarındaki bilimsel çalışmaların elektronik önbasımları için bir arşivdir. Çoğu matematik ve fizik alanındaki tüm bilimsel çalışmalar, arXiv üzerinde kendiliğinden arşivlenir. arXiv.org, 3 Ekim 2008'de yarım milyon makaleyi geçti. 2014 yılı sonlarında bu sayı bir milyonu geçmiştir.

 

Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi

Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.

 

BASE

Kurumsal arşivlerin içeriğini harmanlayan ve içeriğinde toplu arama yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

 

bioRxiv  
bookboon  
BRENDA

3500 farklı enzimle ilgili tam metin veri içerir.

 

CERN Accelerating science  
DE GRUYTER  
Dergipark

Ulusal akademik dergilerin elektronik ortamda yayınlanmasına ortam sağlayan TÜBİTAK ULAKBİM projesidir.

 

DOAB: Directory of Open Access Books

DOAB, Tam metin olarak erişilebilen e-kitapların listelendiği ücretsiz dizin hizmetidir. E-kitapların konuları çeşitli mühendislik disiplerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye, vb. birçok disipline yayılmıştır.

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals,  sosyal ve fen bilimlerinin yanı sıra beşeri bilimler alanlarından hakemli dergiler için ücretsiz ve açık erişim bir veritabanıdır. Bu veritabanı 134 ülkeden yaklaşık 9800 dergi ve 1.6 milyon makale içerir.

 

E-PRINT Network

Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

 

Europeana

Avrupa’daki kütüphane ve müzelerde bulunan çeşitli doküman, görüntü, ses ve video türü kaynakları içerir.

 

F1000 Posters

Bilimsel makalelerin, posterlerin, slaytların açık erişimli olarak yayınlandığı  bir platformdur.

 

FARABİ Digital Library (IRCICA)

IRCICA Kütüphanesi tarafından, FARABİ Dijital Kütüphanesi çalışmaları 2008 yılında başlamış, kültür ve medeniyetimizin temel kaynaklarını (kitap, süreli yayın, fotoğraf, harita, kartpostal, metin vb.) içermektedir.

 

Internet Encyclopedia of Philosophy

Felsefe alanında açık erişimli internet ansiklopedisidir.

 

İslamic Heritage Project  
İsam kütüphanesi  
J-STAGE  
OAJI  
Open Education Corsortium

Uluslararası düzeyde yüzlerce üniversitenin üyesi olduğu, eğitim amaçlı dokümanlar (ders notları, ders videoları, eğitsel metinler, vb.) sunan bir akademik projedir.

 

Resmi Gazete   
Scoap3

Scoap3, parçacık fiziği alanındaki dergilerin açık erişim hale getirilmesi için sponsorluk sağlayan bir konsorsiyumdur. Şu an altı dergiye erişim sunan bu konsorsiyum halen açık erişim olan dergileri de destekler.

 

Social Science Research Network (SSRN)

SSRN sosyal bilimler ve hukuk alanında  yaklaşık 460,000 'dan fazla tam metin makalenin yanı sıra 548,000'den fazla özete erişim sağlar.

 

The National Academic Press  
ULAKBİM Ulusal veritabanları   

Başa Dön