ic-kontrolun-amaci

 İç kontrolün amacı;

1)         Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülük-lerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

2)         Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

3)         Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

4)         Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

5)         Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.


Başa Dön